maling af lofter

Mange som eier hus eller leilighet har opplevd å stå i stuen på en litt grå søndag og tenkt at rommet har blitt ualminnelig mørkt. Maling mister ofte sin glød over tid, spesielt som følge av vedovner, stearinlys og andre varmekilder. Andre ganger har en rett og slett behov for litt fornyelse i hjemmet, og ønsker derfor å nyansere de tradisjonelle fargene.

Maling av tak er et prosjekt de fleste kan utføre

Maling av tak kan ofte bli et stort prosjekt, men er likevel noe de aller fleste gir seg i kast med selv. Det viktigste med denne prosessen er at forberedelsene til malerarbeidet er planlagt og utført før prosjektet starter for alvor.

Det er viktig at en ikke kun velger maling ut i fra ønsket farge. Det er også en fordel om en vet hvilke ingredienser malingen inneholder, siden forskjellige typer maling kan kreve forskjellige forhold.

 • Bindemiddel binder malingen sammen.
 • Pigmentet i malingen er fargestoffet som bestemmer hvilken farge malingen får.
 • Oppløsningsmiddel, som ofte kan være vann.
 • Extenders er et såkalt fyllstoff i malingen.
 • Utover ingrediensene nevnt så langt, kan maling også inneholde diverse additiver, som kan være en form for konserveringsmidler.

Når en har kontroll på malingen kan resten av prosessen iverksettes.

Steg-for-steg guide til maling av tak

Som tidligere nevnt er det viktig å være godt forberedt før malerarbeidet påbegynnes. For å oppnå best mulig resultat er det viktig at arbeidet utføres i riktig rekkefølge.

 1. Rommet der taket skal males bør ryddes for møbler. Har man møbler som ikke lar seg fjerne fra rommet kan de med fordel flyttes ut fra veggen og dekkes til. Alle gjenstander som lamper, løse skruer eller oppheng tas ned slik at det blir lettere å komme til med maleredskapene.
 2. Ting som blir værende i rommet mens taket males bør dekkes til med plastfolie som beskytter mot eventuelt malingssøl.
 3. Dekk til gulvet med plastfolie eller malematter. Det er en fordel å feste materialet med malertape langs kantene så man er sikker på at hele gulvet er dekket til enhver tid.
 4. Før man begynner malerarbeidet skal taket vaskes ned. Det er viktig at man vasker grundig, noe som gjøres enten med malings- eller grunnrens. Hvis taket er skittent kan det hemme malingens evne til feste på overflaten. Husk å vaske over med rent vann til slutt og følg doseringsinstruksjonene på anvendte produkter.
 5. Bruk malertape på alle kanter; dette kan være på alt fra vinduskarmer og lister til kunstverk og annet som karakteriserer rommet. Er man en erfaren maler kan dette trinnet droppes, men det anbefales likevel alltid å dekke til helt før malerarbeidet startes.
 6. Hull og sprekker i taket sparkles. Her kan man med fordel bruke en våt svamp til å glatte ut overflaten.
 7. Det er viktig at man punktmaler disse sparklede områdene før hele taket males, spesielt hvis man bare skal male ett enkelt lag. Dette skyldes at det ellers vil oppstå forskjellige nyanser i disse områdene.
 8. Nå kan taket males. Det er en fordel å bruke en større rull med langt skaft slik at man kan stå på gulvet og male. På denne måten unngår man de verste arbeidsstillingene.
 9. Hvis det er behov for det kan veggene males i samme slengen. I så fall har man allerede utført mesteparten av tildekningsjobben.

Dette bør du være oppmerksom på når du maler tak

Før man starter maleprosjektet er det viktig at den eksisterende malingen er ren, men også at den sitter ordentlig fast. Hvis den ikke gjør det, kan man få vanskeligheter med at den nye malingen fester seg Hvis taket har vært kalket eller malt med en limfarge, og du nå ønsker en annen farge, må du være oppmerksom på at dette kan smitte kraftig av. Dette vil i så fall medføre at den nye malingen ikke fester seg ordentlig. Det kan derfor være viktig at du fortsetter å vaske den eksisterende malingen inntil den ikke smitter av lenger. Det er en fordel å supplere med en pensel eller mindre ruller til maling av tak. Disse brukes langs kanter og hjørner der en større rull har vanskelig for å komme til. Først skal man rulle i et sikk-sakk-mønster, og deretter male i samme retning. Det skal være rikelig med maling på rullen, og det skal fordeles jevnt. Husk at det ofte er lurt å male taket i flere omganger, alt ettersom hvor godt malingen dekker i første runde.