udskiftning af lås

Har du en gammel eller usikker lås på døren din, kan du enkelt og raskt skifte til en ny og sikker lås og dermed gjøre det vanskeligere for tyven å bryte seg inn i hjemmet ditt. Særlig gamle låser i ytterdørene er usikre og lette for tyvene å dirke opp. Disse typene låssylindre kommer ofte med en rund nøkkel, som ikke lenger anbefales til ytterdører fordi låsene er basert på en gammel teknologi. Følg denne korte veiledningen og få en sikker lås som holder tyvene ute.

Valg av ny lås

Når du skal velge ny låssylinder bør du være sikker på at låsen er borebeskyttet og vanskelig å dirke opp. Spesielt gamle låser med runde hoder og fem stifter er lette å dirke opp og bør unngås. Hvis låsen over 10 år gammel eller bærer preg av slitasje, bør du også bytte ut låsen. For optimal sikkerhet bør du gå for nye låser, som vanligvis lages med 6 eller 11 stifter, og som derfor er mer dirke- og boresikre. Det kan være lurt å ta kontakt med en låsesmed, som vil være i stand til å vurdere hvilken type lås som passer til dørene i hjemmet ditt.

Når du skal ha ny lås, bør du alltid følge disse tre rådene:

  1. Velg en lås som har borebeskyttelse
  2. Velg en lås med høy dirkesikkerhet
  3. Velg en lås som har nøkler som er sikret mot kopiering

Guide til bytting av lås

Det er penger å spare ved å skifte låsen selv. Derfor har vi laget denne lille veiledningen du kan følge trinn for trinn, slik at du best mulig sikrer huset mod ubudne gjester.

Trinn 1

På innersiden av døren finner man oftest to skruer på låsen/vrideren. Begynn med å skru ut disse skruene. 

Trinn 2

Når du har skrudd skruene ut, kan du fjerne vrideren på innersiden av døren og deretter den utvendige sylinderringen. Hold eventuelt på motsatte side med en finger, slik at sylinderen ikke faller ut mens du skrur på den. 

Trinn 3

Bag vrideren, på innersiden av døren, finner man en vriderpinne inne i låsen. Denne holdes fast av to skruer, som også må skrus ut. Hold fast på sylinderen utvendig mens du skrur skruene ut, slik at den ikke faller av. Når du har fjernet skruene, kan du trekke låssylinderen ut på dørens forside.

Trinn 4

Den nye låssylinderen er nå klar til å bli montert. Låssylinderen monteres i låsen på forsiden av døren, slik at den passer med skruene i vrideren på innersiden. Skru deretter skruene inn i den nye sylinderen.

Trinn 5

Husk å sjekke om vriderpinnen sitter ordentlig fast. Dette gjør du ved å ruske i vriderpinnen, slik at du kan se om den har ordentlig kontakt med sylinderen.

Trinn 6

Sylinderringen settes på plass ovenpå den nye sylinderen på fremsiden av døren.

Trinn 7

På innsiden av døren festes vrideren med de to skruene, som også holder sylinderringen fast på yttersiden av døren. Sørg for å holde sylinderringen fast på yttersiden av døren, slik at den ikke faller ut. Det er viktig at du også sørger for at vriderpinnen sitter som den skal underveis. Du gjør dette ved å flytte den frem og tilbake til den faller på plass. Når den har falt på plass, kan du skru vrideren helt fast.

Du skal nå ha skiftet låssylinderen på riktig måte, slik at hjemmet ditt igjen er trygt.