afslibning af gulve

Hvis tregulvet i stuen har blitt oppskrapt, fått hakk eller mistet noe av gløden kan det være en god idé å slipe det. Før du setter i gang med prosjektet er det en rekke ting du bør være oppmerksom på, og disse kan du lese mer om her.

Før du setter i gang – Hva er gulvet laget av?

Før du finner frem slipemaskinen og går i gang med arbeidet, må du finne ut av hva gulvet ditt er laget av, slik at slipingen ikke ender opp med å gjøre mer skade enn nytte. Undersøk om gulvet er et lamellgulv, massivt tregulv eller et laminatgulv. Både lamellgulv og massivt tregulv kan slipes. Antallet ganger gulvet kan slipes avhenger av gulvets tykkelse og hvor mange ganger det har blitt slipt tidligere. Hvis et gulv slipes for mange ganger vil det til slutt føre til ustabilitet i et massivt tregulv eller et lamellgulv som løser seg opp. Laminatgulv kan det ikke slipes, og du blir dermed nødt til å bytte hele gulvet hvis du ønsker å friske opp utseendet.

Når du har funnet ut hvilken gulvtype du har, må du få oversikt over hvordan det har blitt overflatebehandlet. Gulvet kan enten være ubehandlet eller behandlet med olje, såpe eller lakk. Siden gulvet ikke kan slipes et ubegrenset antall ganger, anbefales det å overflatebehandle gulvet enten med såpe eller olje. Disse overflatebehandlingene blir ofte pene igjen etter en grundig rens og ny behandling, og man slipper dermed å slipe gulvet på nytt. Hvis gulvet er overflatebehandlet med lakk blir det imidlertid nødvendig å slipe det ned. Man kan i ettertid velge å behandle gulvet med olje eller såpe i stedet, alt ettersom hvilket tresort man har med å gjøre.

Når disse to faktorene er tatt hensyn til blir det lettere å avgjøre hvilken type behandling gulvet bør få, og hvordan du utfører jobben på best mulig måte.

Gulvsliping – En vanskelig oppgave

Sliping av gulv kan være en ganske vanskelig oppgave. Selv om det umiddelbart ser enkelt og likefrem ut, kan det bli utfordrende å oppnå et jevnt resultat. I tillegg tar det gjerne lang tid å fullføre jobben. Hvis du ikke har tidligere erfaring med liknende oppgaver er det en fordel å konsultere en ekspert som kan gi gode råd eller sette ut jobben til et firma. Dersom du velger å kaste deg ut i prosjektet kan du eventuelt begynne med å slipe mindre gulvarealer, for eksempel en entré eller et lite kjøkken. På denne måten får du testet ferdighetene dine og sjekket om du er tilfreds med resultatet før du setter i gang med hele stuegulvet.

Det du trenger for å slipe et gulv

Når du skal slipe et gulv trenger du en rekke redskaper dersom du ønsker best mulig resultat. Hvilke redskaper det er snakk om avhenger av hvor du sliper og hvordan du oppnår gode resultater for det aktuelle området. De fleste redskapene kan lånes fra byggevarehandler eller større fargehandlere. Uansett hvilken slipemaskin du velger å bruke kan du med fordel se etter en med støvsugerfunksjon som samler opp slipestøvet. Leverandører som leier ut slipemaskiner vil ofte ha inngående kunnskap om slipearbeid, og dette er en god sjanse for å spørre om råd før du setter i gang.

Sliping av større gulvarealer

Ved sliping av større gulvarealer vil du ha behov for en stor bånd- eller valsesliper, slipemaskiner med forskjellige sandkorn (både grove og fine), og slipeolje dersom gulvet har vært malt eller lakkert. Hvis gulvet er behandlet med lakk eller maling skal oljen brukes for å unngå at behandlingen setter seg fast i slipemaskinen. Hvis du kun ønsker å slipe av overflatebehandlingen, kan du velge å bruke en rondellsliper, men dette medfører en risiko for at gulvet får runde slipemerker. Rondellsliperen egner seg imidlertid til å lage en fullstendig jevn avslipning av gulvet.

Sliping av kronglete steder

Når det kommer til dørtrinn, hjørner og andre steder som er vanskelige å komme til kan du bruke en deltasliper i kombinasjon med en malingsskrape og en slipekloss som kles i sandpapir med ulike sandkorntyper. Deltasliperen har en trekantet slipesåle som gjør det lettere å komme til vanskelige hjørner, og gir derfor et bedre resultat.

Sliping av arealer med begrenset tilgang

Hvis du ikke kommer til med en vanlig slipemaskin, for eksempel i områder med trappetrinn og andre typer kanter, kan du heller bruke en kantsliper. Hvis du har en kraftig excentersliper  kan denne også brukes.

Gjør gulvet klart til sliping

Før du plugger sliperen i stikkontakten må du klargjøre gulvet. Dette utføres i følgende trinn:

  • Hvis gulvet har synlige spikre skal disse bankes ned. Dette gjøres ved å benytte en kjørner som settes på toppen av spikeren, samt en hammer som brukes til å slå spikeren 2-3 mm ned i gulvet. På denne måten unngår du å skade slipemaskinen.
  • Hvis det er lister ved vegger og dørtrinn skal disse fjernes, slik at du kan slipe helt ut til kanten. Hvis listene fjernes på en forsiktig måte – og fortsatt er pene – kan de gjerne remonteres etter at slipearbeidet er fullført.
  • Hvis det er små hull i treverket, for eksempel som et resultat av skruer, skal disse sparkles. Bruk sparkelmasse for tre og fyll igjen hullene.
  • Det oppstår svært mye støv når en sliper gulv, og rommet bør derfor tømmes før du setter i gang. Flytt alle møbler til et annet rom eller dekk godt med plast.
  • Klatter etter maling og andre fremmedelementer skal fjernes fra gulvet før sliping. Gulvet skal også være helt rent før du begynner på oppgaven.

Kom i gang med slipingen

Når alt det forberedende arbeidet er gjort er det på tide å begynne å slipe. Gulvet skal slipes i tre omganger, hver gang med forskjellige sandkorn, og finere sandkorn for hver gang. Valg av slipebånd avhenger av gulvets generelle tilstand, overflatebehandling og hardhet. Hvis du har et lamellgulv skal det ikke slipes med særlig grove korn, siden dette fort kan føre til at du sliper ned til gulvets bunn og skader det.

Første sliping – grovsliping

I første omgang skal gulvet grovslipes. Dette gjøres ved å benytte et slipebånd med sandkorn 16 eller 24, alt ettersom hva som er nødvendig. Jo lavere tall slipebåndet har, jo grovere vil det slipe.

Andre sliping – mellomsliping

Når grovslipingen er overstått skal det utføres en mellomsliping. Denne utføres ved å bruke et slipebånd med sandkorn 40 eller 60.

Tredje sliping – finsliping

Til slutt foretas en finsliping. Bruk et slipebånd med sandkorn 80 eller 100.

Hvilken retning skal gulvet slipes i?

Hvilken retning gulvet skal slipes i avhenger av om gulvet ligger jevnt eller i et mønster. Hvis gulvet ligger jevnt – noe som er tilfellet for plankegulv og parkett – skal det slipes på langs av treverket. Hvis du derimot har et ujevnt og skjevt gulv skal det slipes på tvers av flatene. Om gulvet ligger i et mønster skal det først slipes diagonalt, og så i rommets lengderetning.

Gode råd om bruk av slipemaskiner

For å få det beste resultatet er det en rekke gode råd du kan følge underveis i prosessen. Begynn med å plassere ledningen over skulderen din slik at den ikke kommer i veien mens du jobber. Senk slipemaskinens slipeflate langsomt mot gulvet, og beveg den i et sakte, jevnt og målbevisst tempo over gulvet. I motsatt fall kan du risikere et ujevnt resultat. Sørg for at slipepapiret ikke drysser eller blir altfor slitt. Dette oppnår du ved hjelp av jevnlige kontroller. Hvis papiret drysser eller virker veldig slitt skal det skiftes ut.

Etter slipingen

Når du er ferdig med å slipe skal alt støv fjernes. Dette gjøres ved å støvsuge samtlige overflater i rommet, samt gå over med en klut om det skulle være nødvendig. Sørg for å overflatebehandle gulvet hurtigst mulig etter slipingen. Jo lengre du venter, jo større er sjansen for at gulvet blir skittent og får skader. Dobbeltsjekk at overflaten er rett og jevn, og at alle spor fra overflatebehandlingen er fjernet. Det skal ikke være merker etter slipestopp, og gulvet skal fremstå glattslipt.

Hell og lykke med slipearbeidet!