valg af fodlister

Fotlister er med på å gi en god overgang mellom gulv og vegg. I tillegg samler de rommet og gir pene avslutninger.

Det finnes en del forskjellige typer fotlister, alt etter hvilket uttrykk og hvilken gulvtype rommet har. Derfor gir vi deg en oversikt over hva du må være oppmerksom på når du velger fotlister.

Materialene du kan velge mellom

Profilerte lister er den typen lister som brukes innendørs, og det er derfor den typen du bør se etter hvis du skal ha nye lister.
Fotlister får du både i tre, MDF og plast. Den vanligste typen fotlister i tre er furu. Denne typen er både rimelig og lett å behandle med enten lakk, olje eller maling.

Hvilken tresort du bør gå for, er avhengig av flere forskjellige forhold. Du kan for eksempel se på hvilken farge du har på veggene, og hvilken type gulv du har. Skal fotlistene være like i alle rommene i huset, og vil du male dem etterpå, eller skal de bare lakkes eller oljes? Alt dette er ting du må ta stilling til.

Typer af listesamlinger

Det finnes flere forskjellige typer samleløsninger når det gjelder lister. Derfor må du også tenke over hvilke typer sett du har behov for i ditt hjem. Dermed er det større sannsynlighet for at du kommer hjem med riktig type lister.

Hjørnelister 

Denne type av list brukes som dekklist for å samle vegger med for eksempel ulike profilbredder og platematerialer, primært utendørs. I tillegg brukes denne typen også til å gjøre harde hjørner som er laget av betong eller mur, «myke».

Hulkiler

En hulkile gjør at du kan få en flott samleløsning i et innvendig hjørne. Hulkilen kan brukes til å lage en avslutning mellom bordet og veggen, eller den kan brukes som dekklist mellom vegg og tak.

Skyggelister

Skyggelister får du i mange forskjellige varianter, og de kan brukes som dekklister mellom overgangen fra tak til vegg. Dette gir deg et fint resultat langs hele veggen.

Feielister

Feielister er den typen lister som monteres langs et dørtrinn. Denne listen har en skråkant som gjør overgangen penere ved dørens bunnstykke.

Sandlister

En sandlist er den typen list du monterer langs fotlistene. Den kalles sandlist fordi den ble montert i bjelkelag når materialet i et hus var tørket og hadde skrumpet litt inn. Da oppsto det et mellomrom mellom fotlisten og gulvet der det ville legge seg sand.
Sandlistene monteres oftest bare hvis gulvene tidligere er høvlet av, fordi dette vil føre til et mellomrom.

Skurelister

Skurelister har samme funksjon som feielistene og brukes slik at det ikke blir en synlig avstand mellom selve fotlisten og gulvet. Dermed unngår du at det ligger støv og smuss i mellomrommet mellom de to elementene.

Maling av fotlister

Som ved maling av annet treverk krever maling av fotlister en stødig hånd, god maling og et grundig forarbeid. Pass på å unngå flekker og eventuelle synlige strøk etter penselen hvis du vil ha best mulig resultat.
Hvis du utstyrer deg med ordentlig verktøy, som en god pensel eller rulle og sørger for å ha rikelig med maling på, vil du lett kunne oppnå gode resultater uten vanskeligheter.

Vær oppmerksom på at når du maler treverk og derfor bruker maling som er beregnet til tre, trenger du bare å dyppe ⅓ av penselen i maling for å mette den.