mørtel

Mørtel brukes i murverk for å fylle mellomrommet mellom steinene for å oppnå en holdbar konstruksjon.

Les mer her og lær mer om det praktiske materialet.

Hva er mørtel?

Mørtel er en blanding av uorganiske bindemidler som kalk eller sement, som tilsettes sand og vann, slik at man oppnår en masse som blir hard når den tørker.
Mørtel kan spores tilbake til det gamle Egypt, hvor det ble laget av en blanding av gips, som ble blandet av vann og sand.
I dag benyttes en mer holdbar sementmørtel som gir et solid resultat uten store komplikasjoner.

Hvor brukes mørtel?

Mørtel brukes til murkonstruksjoner for å binde sammen de enkelte mursteinene, og det fungerer derfor som et bindemiddel. For å få et holdbart resultat er det derfor nødvendig å være oppmerksom på hvilken type mørtel som brukes til bestemte oppgaver. Hvilken type mørtel du bør bruke, er avhengig av om du skal arbeide med murstein, fliser eller noe helt annet.
Hvis du for eksempel skal bruke mørtel til å legge fliser på badet, bør du være oppmerksom på at mørtelen kan brukes i våtrom for å unngå fuktskader.

Ulike typer mørtel

Sementmørtel

Det tilsettes forskjellige typer tilsetningsmaterialer for å gi mørtelen forskjellige egenskaper. I sementmørtel er det viktigste tilsetningsmiddelet sement, fordi det fungerer som et bindemiddel. Med en gang sementmørtelen kommer i kontakt med vann, vil den begynne å størkne. Dette er en prosess som skjer relativt raskt og gir stor reduksjon av selve mørtelen. Dette er en viktig detalj å være klar over når du bruker sementmørtel.
En fordel med sementmørtel er at den har høy styrke i forhold til andre typer mørtel.

Kalkmørtel

Kalkmørtlen er produsert ved hjelp av våtlesket kalk eller lesket kalk og sand og vann. Siden kalkmørtelen i seg selv er ikke veldig fleksibel eller sterk, tilsettes det materialer til kalken for å gjøre den sterkere. Det er ikke tilsatt andre bindemidler i kalkmørtelen enn kalkstein.
Når kalkstein er i kontakt med luft, vil den begynne å stivne. Derfor er herdingsprosessen og varigheten en del lengre enn ved bruk av sementmørtel.

Kalksementmørtel

Denne typen mørtel er en mørtel som kombinerer både kalk og sement ved at begge tilsettes som bindemiddel.
Det vil på de fleste poser med denne blandingen være angitt tre forskjellige tall, som viser forholdet mellom sammensetning av sement, kalk og annet tilsetningsmateriale.
Når de to bindemidlene kombineres, blir resultatet en sterkere blanding som gir et solid og holdbart resultat ved bruk.

Styrker og svakheter ved mørtel

Det finnes typer av mørtel i forskjellige styrker, alt etter hvor stor mengde sement som er tilsatt i blandingen.
Hvilken styrke som skal brukes, avhenger derfor av hvor og til hva mørtelen skal brukes.
Hvis du for eksempel skal i gang med et restaureringsprosjekt der det finnes gammel mørtel, må du aldri bruke en mørtel som er sterkere enn den eksisterende.

Tilsetningsmaterialer i mørtel

For å gi mørtelen flere egenskaper og gjøre den sterkere tilsettes det flere forskjellige materialer for å øke bruksmulighetene.

Etanol

Etanol brukes som tilsetningsmiddel for å kunne senke frysepunktet for mørtelen. Dette materialet tilsettes som regel bare i kalksementmørtel.

Fibermateriale

Fibermaterialet strykes under tegltaket, på steder der det trengs mørtel. Materialet blandes sammen med 1 del fibermateriale til 20 deler mørtel.