elværktøj

Av og til kan en gjør-det-selv-oppgave være for krevende til at det lar seg gjøre med manuell håndkraft. Det kan derfor være en god idé å skaffe seg noe grunnleggende el-verktøy som gjør arbeidsoppgavene enklere.

Hva er el-verktøy?

El-verktøy er definert som verktøy som er tilknyttet en ekstern energikilde og fungerer ved hjelp av denne, og er dermed motsetningen til hånddrevne verktøy som krever manuell arbeidsinnsats når oppgavene skal løses. Eksempler på el-verktøy kan være boremaskiner, skrumaskiner, rundsager, excentersliper og gjæringssag, som alle er drevet ved hjelp av en ekstern energikilde i form av batteri eller ledning.

Blant el-verktøy blir det skilt mellom stasjonære, faste løsninger og mobile løsninger som er ledningsfrie og kjører på batteri, også kalt akkuverktøy. Som oftest lønner det seg å bruke et el-verktøy med batteri siden det blir letter å jobbe og man slipper å ta hensyn til ledningen underveis. De stasjonære løsningene har imidlertid høyere yteevne når det kommer til ulike arbeidsoppgaver. De fleste typer el-verktøy vil fint klare alminnelige husholdningsoppgaver som ikke krever store krefter.

Akkuvertkøy har tidligere hatt et dårlig rykte siden mange mente at yteevnen ikke har kunnet sammenliknes med el-verktøy som har ledning. I senere år har verktøysprodusenter gått kritikken i møte, og det lages i dag akkuverktøy som er meget effektivt og har nogenlunde samme yteevne som el-verktøy med ledning.

El-verktøy finnes i mange forskjellige prisklasser og kvaliteter, og selv noen av de billigere variantene gir en svært god yteevne, og egner seg godt til den alminnelige husstand.

Fordeler og ulemper ved el-verktøy

Den store fordelen ved å bruke el-verktøy fremfor hånddrevne verktøy er at de har langt høyere hastighet og yteevne. Dette gjør det lettere å fullføre oppgaver, og man kommer seg fortere videre til neste prosjekt.

Hvis man sammenlikner el-verktøy med luftdrevne verktøy vil det som oftest ikke være samme yteevne i de el-drevne som de som fungerer ved hjelp av en kompressor. Det kan likevel være mye mer praktisk å bruke et el-verktøy, siden det er lettere å koble verktøyet til en stikkontakt eller lade opp batteriet enn det er å skaffe en kompressor og slutte den til.

Når anbefales det å bruke et el-verktøy?

El-verktøy fungerer godt til gjør-det-selv eller byggeoppgaver som krever en viss mengde kraft og tæl for at oppgaven skal fullføres på en ordentlig måte. De kan også brukes hvis det skal bores hull i vegger for å henge noe opp eller hvis det er nødvendig å sage til gulvplankene når det skal legges nytt gulv i boligen.