forlæng dit tags levetid

Taket på huset ditt beskytter mot vind og regn. Derfor er det en god idé at du også beskytter taket mot korrosjon på takplater, sperrer, isolasjon osv. Sørger du for å vedlikeholde og renovere taket jevnlig kan du utvide takets levetid med 15–20 år. Hvis du velger å ikke vedlikeholde eller renovere taket, kan du ende opp med å måtte skifte hele taket, og dette kan bli en svært kostbar affære.

Takets levetid

Det er veldig forskjellig fra tak til tak hvor raskt de blir nedslitt. Her spiller både beliggenhet, takets helling, materiale og vedlikehold en rolle. Behandles taket godt, kan det holde i mange år. Her får du en oversikt over hvor lenge de forskjellige taktypene holder:

  • Stråtak: 20–40 år
  • Takpapp: 30–40 år
  • Eternitt: 30–40 år
  • Skifer: 30–40 år
  • Stålplater: 40–50 år
  • Sink: 40–80 år
  • Tegl: 50–70 år
  • Kobbertak: 80–100 år

Sjekk taket jevnlig

Det er svært viktig at du sørger for å sjekke taket minst to ganger i året og er særlig oppmerksom på eventuelle skader efter kraftig stormvær. Oppstår det lekkasjer i taket, kan det nemlig føre til skader på takkonstruksjonen, som raskt kan bli dyrt å utbedre.
Når du ser over taket, bør du derfor se etter løse eller knekte taksteiner, revnet takpapp og avskallede plater, fordi slike skader kan føre til lekkasjer. Mens du er i gang, bør du også se etter mørtelstrøk, misfarging og takflater som bøyer seg nedover. Sørg dessuten for å holde taket fritt for mose, ettersom mose kan ha lange tråder som fører inn under taket, og som det kan ledes vann gjennom.

Rengjør taket for skitt alger og mose hvert år, slik at du unngår fukt og frostskader om vinteren. Særlig alger sliter på taket fordi de binder fukten på taket. Jo større algene får vokse seg, jo mer fuktighet binder de på taket. Samtidig trenger røttene inn mellom takets skjøter, og fuktigheten følger med. Fukten kan om vinteren føre til frostsprengning, og dette kan skille takplater, slik at det kommer regnvann inn i takkonstruksjonen. Regnet vil føre til ytterligere fukt, som kan gi råteangrep i treverket og gi sopp- og muggangrep i takrommet under taket.

Takrenovering

Har taket begynt å se slitt og gammelt ut, kan det være at det trenger renovering, slik det igjen kan komme til å se ut som nytt. Hvis du er i tvil om hvorvidt en takrenovering er nødvendig, bør du få en profesjonell ekspert til å se på taket og foreta vurderingen. Oftest vil det være opp til 75 prosent billigere å få en takrenovering fremfor et helt nytt tak. I noen tilfeller vil fagmannen vurdere at det vil være nok tilstrekkelig med en takrens, noe som vil spare deg for mye penger. Ønsker du å spare litt penger på takrenoveringen, kan du velge å male taket selv. På denne måten unngår du å måtte leie inn en håndverker til det. Siden det er snakk om takmaling, som skal sikre taket en sterk og flott overflate, bør du ikke spare på malingen. Malingen beskytter mot fuktighet fra mose og alger, og kan dermed forlenge takets levetid betraktelig. Bruk derfor heller for mye maling enn for lite.