klippe hæk

Klipping av hekk er en regelmessig aktivitet for mange med hus og hage. Det er ofte en ganske kjedelig jobb, og har du mye hekk som skal klippes kan det også være en smule hardt for kroppen. Du bør derfor gjøre en vurdering av hvilken type klipper du vil bruke. Har du store mengder hekk kan en motorisert hekklipper gjøre arbeidet litt mer underholdende.

Når bør man klippe hekk?

Det er delte meninger om når man bør klippe hekk; noen gjør det tidlig på sommeren mens andre venter til juli. Flere har en regel om at det skal gjøres før St. Hans, noe som passer ekstra bra om man ønsker litt avfall til St. Hans-bålet. For hekkens skyld har det imidlertid ingen betydning om den klippes før eller etter St. Hans. Dersom du venter til etter St. Hans slipper du å forstyrre fugleunger som kan ha rede i hekken.

Det optimale tidspunktet for å klippe en hekk er avhengig av hvilken type hekk det er snakk om. Noen hekker bør klippes kun én gang i året, mens andre har behov for to ganger. De eviggrønne hekkene – som gran, barlind og sypress – bør klippes en enkelt gang enten i april eller på sensommeren (august-september). Andre hekker – de løvfellende – gror så mye at de blir veldig store om man ikke klipper dem to ganger. En løvfellende hekk er en hekk som mister bladene sine om vinteren. Dette gjelder for eksempel liguster og hagtorn. Mange venter likevel med å klippe til juli slik at det holder med én klipp, men da har hekken rukket å vokse seg lang.

Når det er tid for å klippe hekken bør det gjøres en dag det er overskyet og gjerne en smule vind. På denne måten unngår du at det blir for varmt til å utføre arbeidet, og vinden sørger for at små insekter ikke blir hengende igjen.

Hvordan bør hekken klippes?

Det finnes forskjellige typer hekker som krever litt forskjellige fremgangsmåter, men grunnprinsippet er stort sett det samme. Det handler i bunn og grunn om å gjøre hekken smalere i toppen mens man beholder noe bredde i bunnen. En god bredde på hekken er 40-50 cm. i bunnen og 30-40 cm. i toppen.

For nybegynnere kan det være vanskelig å komme i gang med denne typen arbeid, men det kan gjøres lettere ved å bruke en hjelpesnor. Snoren trekkes i den høyden man ønsker å klippe hekken i slik at man har noe å rette seg etter. Dette minimerer risikoen for at hekken blir skjev.

Hvor mye skal man klippe av? Hvert år skal man sørge for å klippe så mye at hekken ikke blir bredere, noe som gjerne kan fremstå som litt voldsomt. Når man er ferdig virker hekken gjerne litt bar, men den vokser fort ut igjen, så det er bare å slappe av. Vær oppmerksom på at hekker av bartrær ikke skal klippes altfor tett; det kommer ikke skudd fra de brune grenene, så det skal være noe grønt igjen.

For å gjøre klippingen enklest mulig bør man begynne med å klippe bunnen og arbeide seg oppover for å ta toppen til slutt. På denne måten unngår du at avklippete grener er i veien mens du klipper.

Husk at det finnes regler for hvor høy hekken mot naboen kan være. Hekken er innenfor regelverket så lenge den ikke overskyter 2 meter, men du kan selvsagt også ha andre avtaler med naboen.

Klipp hekken riktig

  • Klipp hekken 1-2 ganger i året
  • Begynn alltid med å klippe nedenfra og beveg deg oppover
  • Bruk eventuelt en rettesnor for å sikre en jevn hekk
  • Klipp hekken slik at den er bredest i bunnen og smalere i toppen sånn at solen lettere slipper til
  • Klipp hekken slik at den ikke blir bredere