plante og forspire kartofler

Poteten er en av de mest spiste grønnsakene i Norge, og er også en ganske lett sak å ha å gjøre med i kjøkkenhagen. Vi har derfor laget en enkel og oversiktlig guide til hvordan du kan plante dine egne poteter med beste resultat!

Hvor stammer poteten fra?

Poteten kommer opprinnelig fra Andesfjellene. Det var først på 1700-tallet den fant veien til Norge, men innen midten av 1900-tallet hadde den blitt landets mest populære grønnsak. I dag finnes poteten i atskillige varianter som kan plantes på forskjellige tidspunkter og gir forskjellige typer poteter. De tidligste kan høstes i begynnelsen av juni dersom de dekkes til med plast etter såing.

Forspiring av poteter

Hvis du kjøper settepoteter for å plante dem i kjøkkenhagen kan det noen ganger være vanskelig å finne poteter som er i god nok stand til å legges direkte ut. De vil ofte være infiserte med råte, noe som gjør dem uegnet til planting. Slike poteter bør du returnere til forhandleren. Du må gjerne bruke dine egne settepoteter til planting i kjøkkenhagen, i hvilket tilfelle du slipper å bruke tid og penger på å kjøpe potetene.

Velger du å forspire potetene skal de tidligste potetene legges til spiring i slutten av februar, mens resten legges til spiring et par uker inne i mars. Potetene plasseres et sted innendørs hvor de får mye lys og der romtemperaturen ligger mellom 14 og 18 grader. I slike omgivelser vil de spire i løpet av 3-4 uker. Når potetene får mye lys i løpet av forspiringen vil de få korte, fargete spirer som ikke knekker så lett og derfor er enklere å legge ut i kjøkkenhagen.

Potetene har best av å ligge i ett lag. Sørg for at luftfuktigheten er høy ettersom tørr luft kan føre til at potetene mister spensten. Dette kan du oppnå ved å bruke en sprøyte som du fukter jorden med.

Slik planter du poteter

Det finnes lite som er mer norsk enn en middag med poteter til, og det er heldigvis ikke vanskelig å dyrke sine egne. Det skal nokså liten innsats til før du kan sitte igjen med et stort utbytte.

Hvis du velger å plante potetene tidlig – altså i april – skal de plasseres med en avstand på 30 cm i planterekken og med 40 cm klarering til de andre rekkene. Hvis du planter potetene senere skal det være en avstand på 35 cm i planterekken og 50-60 cm klarering til de andre rekkene.

Hold unna ugress ved å skuffe jord opp i en kant rundt potetplanten 2-3 ganger. I tillegg til å holde unna ugress bidrar kanten til at potetene ikke blir lyse eller grønne.

Hvis potetene er dekket med jord vil det stort sett ikke være nødvendig å vanne dem. Det er kun hvis jorden ikke er fuktig nok, når potetene er på størrelse med en hasselnøtt, at det vil være nødvendig å gi dem 20-30 mm vann.

Hvilken gjødsel bør du bruke?

Poteter er forholdsvis lette å ha med å gjøre når det gjelder gjødsel siden du kan bruke både helomsatt kompost og husdyrgjødsel. Poteten er faktisk den eneste grønnsaken som tåler fersk husdyrgjødsel. Om det gjødsles med dette på våren skal gjødselen blandes med de første 10 cm jord. Til 100 kvadratmeter hage skal det brukes 300-400 kg husdyrgjødsel. Hvis det brukes helomsatt kompost skal det benyttes 2 liter per kvadratmeter.

Dersom du verken har tilgang til helomsatt kompost eller husdyrgjødsel er det også mulig å bruke posegjødsel. Følg instruksene på posen for å finne ut hvor mye gjødsel du skal bruke i din egen hage.

Unngå sykdommer og skadedyr med vekselsbruk

For å unngå at potetene får sykdommer eller blir angrepet av skadedyr kan du velge å drive vekselsbruk med årlig utskifting. Dette vil si at du flytter stedet du planter poteter år for år, og planter nye grønnsaker der potetene opprinnelig befant seg. Hvis du sår fire forskjellige fire forskjellige vekster disponerer de en fjerdedel av hagen hver, og kan skiftevis bytte plass fra år til år.