græsplæne - så græs

Det er vanskelig å finne den perfekte gressplen, med mindre man drar til noen av landets største golfbaner. Her star gresset rettere og det er ikke noe ugress eller liknende, men hvordan får man en slik plen hjemme?

Vi har selvfølgelig ikke mulighet til å dedikere like mye tid til gressplenene våre som de har i en golfklubb, men det finnes noen triks man kan lære for å unngå mose, ugress og andre uønskede elementer i plenen.

Enten du skal anlegge en helt ny gressplen eller bare reparere en bar plett i gresset er det viktig å kjøpe den riktige gressarten. Det finnes forskjellige gressarter som egner seg best til forskjellige typer hager. Hvis det kommer til å bli mye ballspill og lek i hagen bør en gå for en mer minimalistisk stil som krever litt mer arbeid.

Før man sår gress er det viktig å undersøke forholdene i hagen: Er det mye sol eller skygge? Er jorden fuktig? Er det mest sand eller leire i jorden? Man skal også ta stilling til hvor mye energi man vil bruke på vedlikehold.

Finn den riktige gressarten

Som sagt fins det forskjellige gressfrøblandinger som egner seg til forskjellige forhold. Heldigvis er de fleste blandinger i dag sammensatt av flere forskjellige arter for å kunne leve opp til ønsket om en heldekkende grønn plen. Dette kommer av at det ofte er noe blandete forhold for en plan, siden deler av plenen kan ligge lavere, få mindre sol osv. Ved å bruke flere arter sikrer man seg at alle kriker og kroker av hagen har en god sjanse til å gi grobunn for deilig, grønt gress.

Når skal man så gress?

Det beste tidspunktet for å så gress er på sensommeren eller høsten i perioden august til september når gresset gror effektivt. På dette tidspunktet er jorden en smule fuktig og fortsatt varm. Det er viktig at jorden ikke er for tørr eller kald. På sensommeren finner man de beste forholdene, og man har også kommet til en tid på året hvor det er greit at man ikke skal gå på gresset. En kan også velge å så gress på våren, men da risikerer en å måtte vanne en del siden jorden fort blir for tørr. Derfor må en også beregne noe lengre grotid for gresset hvis det sås om våren. Videre skal en huske at man først får glede av plenen året etter.

Så gress!

Før man setter i gang med å spre gressfrøblandingen utover jorden er det viktig at jorden forberedes. Dette gjør en ved å frese jorden, og samtidig fjerne store steiner, ugress og andre potensielle elementer som man ikke ønsker å ha i gressplenen. Dersom en har mye leire- eller kalkrik jord kan en med fordel blande noe mold i jorden. Moldrik jord gir de beste forholdene og vekstbetingelser for gresset. En kan ofte få gratis mold ved den lokale gjenvinningsstasjonen.

Etter fresingen kan man rette opp plenen og gjøre den mer jevn slik at du får en planert hage. Deretter skal det rakes gjennom jorden så den blir løs og klar for gressfrø. Jorden må altså ikke være nedtrampet og fast når man sår, men skal kunne smuldre gjennom fingrene dine.

Når jorden er raket skal du sette i gang med å så gresset. Sørg for å ta deg god tid så du får dekket hele plenen. En kan med fordel dele opp gressplenen og først gå på langs for deretter å gå på tvers. Etter å ha gått frem og tilbake på plenen skal du rake den igjen slik at frøene kommer ned i jorden. Frøene skal være dekket av maks ½ cm jord. Etter dette kan du ta deg en velfortjent pause og vente på at det nye grønne gresset ditt gror.

Husk å ikke tråkke på gresset før det begynner å gro. Vil du vanne skal du også vente til spirene er kommet frem for ikke å risikere at du skyller vekk frøene.

Pleie av gresset

Når spirene er blitt til skjønt, grønt gress gjenstår det bare å pleie og vedlikeholde plenen. Slå gresset når det har behov for det – cirka én gang i uken – og gjødsle kun et par ganger i året. Første gang du slår gresset skal du være en smule forsiktig og ikke klippe det for kort.

I korte trekk:

  • Fres jorden og fjern stein, ugress og liknende
  • Planer jorden og rak den etterpå slik at jorden er løs
  • Hvis jorden er tørr gir du den eventuelt litt vann før du sår
  • Så gresset, først på langs og så på tvers
  • Rrak frøene ned i jorden
  • Vent på at gresset spirer før det eventuelt vannes eller tråkkes på